πεπερασμένος

Kdo sem in kakšen človek želim postati?

Mladi si želimo postati strpni ljudje in ustvariti strpno družbo. Sporoči nam, ali se strinjaš z napisano trditvijo in dodaj svoj predlog.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Otroci in mladi ugotavljajo, da je spodbujanje njihove pozitivne samopodobe in samozavesti pomembno že od malega, saj so v šoli še vedno premalo samostojni. Učenje in delo na sebi sta zelo pomembni vrednoti. Izpostavili so, da si želijo postati strpni ljudje in ustvariti strpno/vključujočo družbo. Ob tem kar precejšnjo vlogo igra tudi njihova vpetost v družbeno okolje in dogajanje.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Mladi si želimo postati strpni ljudje in ustvariti strpno družbo.

Povej, ali se strinjaš z napisano trditvijo in dodaj predlog, na kakšen način.

Vsa vaša strinjanja/nestrinjanja in predloge bomo skrbno pregledali in jih strnili v dokument, ki ga bomo v jeseni (predvidoma oktobra) predali predstavnikom države. V elektronski obliki ga boste prejeli tudi vsi sodelujoči.

Naša želja v tem projektu je, da vas odločevalci jemljejo resno in skušajo narediti korak proti uresničevanju vaših predlogov, mnenj in zaključkov.


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση