πεπερασμένος

Multifunktionshalle

In Einbeck wird eine multifunktionale Event- und Funsporthalle am neuen Haus der Jugend entstehen und den Jugendlichen aus unserer Region als Funsport- und Veranstaltungshalle dienen.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Ihr könnt die Multifunktionshalle mitplanen, denn ihr seid die Spezialisten wenn es ums Skaten, Klettern, Funsport oder Konzerte geht. Ihr müsst euch anmelden und dann könnt ihr einfach in einer der Organisationsgruppen mitdiskutieren und eure Meinung und Erfahrung weitergeben.  

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Einrichtungsplanung Multifunktionshalle

Beteiligung der Einbecker Funsport- und Musikszene und alle Jugendlichen, die hier mitbestimmen möchten.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.