πεπερασμένος

NWM ALICANTE - Vote for the best BA pilot

Each group has create a B.A. based on the topic they chose. Now that you have heard each presentation please tell us wich one convinced you the most and why!

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

The goal of this activity is to gather data about local thematic activities, develop possible pilots for branded activities. 

We have been working for the last hour on potential branded activities. 

Eacg group has presented its branded activity and now we would like to know what to do you think individually of those presentations : which one had the best ideas? 

Results on the spot! 

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Vote for the best BA pilot

Each group has create a B.A. based on the topic they chose. Now that you have heard each presentation please tell us wich one convinced you the most and why!

Δεν βρέθηκαν προτάσεις

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση