πεπερασμένος

Presenting the new Poll Modul

All Partners in Digy Project want to see and test the new Poll Modul

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Try our new Poll Module. It is shiny and smart!

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Poll Phase

Answer the questions and comment on the survey.

Σχόλια

The Result is: You tested the poll module and you will use it because you like it!

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση