πεπερασμένος

Carl-Zeiss Oberschule - Wie wollen wir unser Schulleben gestalten?

Wie können wir das Schulgelände für Schüler:innen ansprechender gestalten?

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Was wünschen wir uns auf dem Schulgelände?

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Phase: Ideen einreichen

Ideen einreichen und kommentieren auf einer Karte.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση