πεπερασμένος

Setting the rules for partizipation by the people

People involved should set up rules for participation in their hometown

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

A gathering of interested and inpired parties. Get involved. Your ideas matter!! 

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Collect phase

Add new ideas and comment them.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση