πεπερασμένος

Trouver des projets

on doit trouver un projet pour novembre

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Test

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Collecte d'idée

Trouver des idées afin de monter un véritable projet concret

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση