საბჭოს როლი

DJ მოდერატორი

როგორ შეუძლია ადგილობრივ სამოქალაქო ახალგაზრდულ საბჭოს სმა-ების გააქტიურება?

კომენტარები