დასრულდა

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე

ამ გამოკითხვით გვსურს გამოვავლინოთ იდეები ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღსაღნიშნავად

ვადები

ინფორმაცია

2017 წლის 12 აგვისტოს მსოფლიო ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ამ დღეს საფუძველი გაეროს ასამბლეის 1999 წლის 17 დეკემბრის რეზოლუციით ჩაეყარა. 

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

იდეების მიღება ახალგაზრდული საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით

გთხოვთ, შემოგვთავაზოთ თუ რისი გაკეთება გსურთ 12 აგვისტოს ახალგაზრდული საერთაშორისო დღისთვის. ასევე, დააკონკრეტეთ თუ სად და ვისი ჩართულობით შეიძლება თქვენი იდეის ორგანიზება.

ინიციატორს ჯერ არ ააქვს მითითებული ინფორმაცია პროექტის მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით.

ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები