πεπερασμένος

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე

ამ გამოკითხვით გვსურს გამოვავლინოთ იდეები ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღსაღნიშნავად

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

2017 წლის 12 აგვისტოს მსოფლიო ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ამ დღეს საფუძველი გაეროს ასამბლეის 1999 წლის 17 დეკემბრის რეზოლუციით ჩაეყარა. 

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

იდეების მიღება ახალგაზრდული საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით

გთხოვთ, შემოგვთავაზოთ თუ რისი გაკეთება გსურთ 12 აგვისტოს ახალგაზრდული საერთაშორისო დღისთვის. ასევე, დააკონკრეტეთ თუ სად და ვისი ჩართულობით შეიძლება თქვენი იდეის ორგანიზება.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση