ნახევრად საჯარო დასრულდა

იდეათონის გამარჯვებული იდეის გამოვლენა

გამოკითხვა მიზნად ისახავს ხურვალეთის იდეათონის გამარჯვებულის გამოვლენას.

ვადები

ინფორმაცია

ძვირფასო იდეათონის ჟიურის წევრებო, 

დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და უკუკავშირისთვის. მონაწილეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა გაეთვალისწინებინათ ჟიურის წევრების უკუკავშირი და შესაბამისი ცვლილებები შეეტანათ წარდგენილი იდეების განაცხადებში. ამ ეტაპზე ბრეინსტორმინგის და იდეების წარდგენის ფაზა დასრულებულია. აქედან გამომდინარე, გიწვევთ გადაწყვეტილების მისაღებად, რისთვისაც საჭიროა ხმის მიცემა იმ იდეისთვის, რომელიც თქვენი შეხედულებით ყველაზე მეტად პასუხობს დამტკიცებულ კრიტერიუმებს.

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

ხმის მიცემის ფაზა

გააკეთეთ არჩევანი და ხმა მიეცით იდეას. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ის შესაძლო ცვლილებები, რომელიც იდეათონის მონაწილეებმა შეიტანეს წარდგენილი იდეების საწყის ვარიანტებში. იდეების ხელახლა წასაკითხად შეგიძლიათ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე: https://opin.me/en/projects/project-2/

ეს პროექტი საჯაროდ ჩანს. მოწვეულ მომხმარებლებს შეუძლიათ აქტიური მონაწილეობა.

კომენტარები

ინიციატორს ჯერ არ ააქვს მითითებული ინფორმაცია პროექტის მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით.

ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები