დასრულდა

საბჭოს დასაარსებლად გადასაჭრელი საკითხები

ერთად გავცეთ პასუხები ყველაზე მნიშვნელოვან შეკითხვებზე საბჭოს მუშაობასთან დაკავშირებით.

ვადები

ინფორმაცია

პროექტის დასრულებამდე ყოველ შაბათს გამოქვეყნდება ახალი საკითხი შესაბამისი შეკითხვებით. საკითხი დაკავშირებული იქნება საბჭოს დაარსებასთან მნიშვნელოვან ასპექტებთან.

ამგვარად, პროექტის ბოლოს საბჭოს წევრების მიერ მიღებული იქნება გადაწყვეტილება საბჭოს საქმიანობის სხვადასხვა უმნიშვნელოვანეს საკითხებთან დაკავშირებით.

ამ დისკუსიით შესაძლებლობა გეძლევათ თქვენი წვლილი შიეტანოთ საბჭოს ჩამოყალიბებაში.

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

პასუხების გაცემის ფაზა

ეწვიეთ კატეგორიას და გაეცით პასუხი მოცემულ შეკითხვებზე. ასევე შეგიძლიათ შემატოთ თქვენი შეკითხვა მსჯელობისთვის ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

0 0 2

სხვადასხვა

DJ ხუთშაბათი, 1 აპრილი, 2021
0 0 7

მუშაობის რეჟიმი

DJ პარასკევი, 19 მარტი, 2021
0 0 4

საბჭოს სტრუქტურა

DJ პარასკევი, 19 მარტი, 2021
0 0 4

წევრების გაძლიერება

DJ პარასკევი, 5 მარტი, 2021
0 0 4

წევრის მანდატი

DJ პარასკევი, 5 მარტი, 2021
0 0 5

წევრების შერჩევა

DJ შაბათი, 27 თებერვალი, 2021
0 0 4

წევრების პროფილი

DJ შაბათი, 27 თებერვალი, 2021
0 0 5

საბჭოს შემადგენლობა

DJ ოთხშაბათი, 17 თებერვალი, 2021
0 0 9

საბჭოს დანიშნულება

DJ ოთხშაბათი, 17 თებერვალი, 2021

ინიციატორს ჯერ არ ააქვს მითითებული ინფორმაცია პროექტის მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით.

ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები