დასრულდა

L'UTILIZZO DELLA COMUNICAZIONE E DEGLI STRUMENTI DIGITALI A SAN LAZZARO DI SAVENA

Raccolta di idee e proposte sull'uso del digitale per migliorare la vita e la convivenza nel nostro territorio

ვადები

ინფორმაცია

Ciao a tutti,

lo scorso anno a San Lazzaro di Savena è nata Baoblog: una redazione giornalistica partecipata composta dai ragazzi del Centro di Aggregazione Giovanile BaoBab.

La redazione ha già sperimentato da maggio a luglio l’utilizzo della piattaforma Opin me attraverso un progetto di partecipazione digitale sulla convivenza e la vita sociale a San Lazzaro e ora vorremmo ripartire, rilanciando questa bellissima esperienza anche nelle scuole di San Lazzaro con una nuova consultazione.

Cosa vorremo fare?

Accorciare le distanze tra noi e l'Amministrazione comunale.

Perchè?

Crediamo che mettendoci assieme, raccontando storie e desideri, cercando di capire quali sono i progetti esistenti per noi giovani e come migliorarli potremmo rendere più umano questo territorio, più nostro, più vivo!

Ecco quindi il programma: apriremo due consultazioni nel mese di ottobre, una per raccogliere le nostre idee da proporre all'Amministrazione e una consultazione mobile per capire cosa pensano i giovani rispetto a una tematica specifica.

Il più attivo di noi riceverà un buono di 800 euro spendibile per l'acquisto di app, programmi e corsi di formazione sul digitale!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diamo quindi il via alla seconda consultazione:

COME POSSIAMO UTILIZZARE IL DIGITALE PER MIGLIORARE LA VITA E LA CONVIVENZA TRA LE PERSONE DI SAN LAZZARO?

  • dal 16 ottobre al 30 ottobre potrete proporre le vostre soluzioni e commentare quelle degli altri.
  • dal 31 ottobre al 16 novembre voteremo le proposte pubblicate.
  • dal 16 novembre al 24 novembre analizzeremo i risultati, li discuteremo con l'Ammistrazione e pubblicheremo un post nel blog della redazione di Bao-Blog!

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

Votiamo le proposte sull'utilizzo della comunicazione e del digitale

Valutazioni e commenti dei giovani di San Lazzaro delle proposte

6 0 0

Computer

ExyLoL პარასკევი, 10 ნოემბერი, 2017
2 1 0

Donazione device non più utilizzati

Sheik Hassan Huseini პარასკევი, 10 ნოემბერი, 2017
1 6 2

Videosorveglianza per non fumare

monicatotti პარასკევი, 10 ნოემბერი, 2017
8 0 0

Centri uso gratuito dispositivi digitali

Carlo პარასკევი, 10 ნოემბერი, 2017
1 0 0

Registro Elettronico

guolivio2000 პარასკევი, 10 ნოემბერი, 2017
3 0 1

Giornalino digitale nelle scuole di San Lazzaro

gemma.ravasini პარასკევი, 10 ნოემბერი, 2017
0 0 1

Digital markets

shah49674 პარასკევი, 10 ნოემბერი, 2017
1 0 5

Corsi di internet per i meno giovani

Luca.cefal პარასკევი, 10 ნოემბერი, 2017
4 0 2

Eventi culturali pubblici

vlada პარასკევი, 10 ნოემბერი, 2017
1 0 0

Video tutorial

kujtimskenderaj000 პარასკევი, 10 ნოემბერი, 2017
2 0 2

Lavagna interattiva multimediale

guolivio2000 პარასკევი, 10 ნოემბერი, 2017
6 0 6

Utilizzo degli iPad in tutte le scuole di San Lazzaro

giulia.cefal პარასკევი, 10 ნოემბერი, 2017
1 6 1

Telecamere nelle scuole attive

Alessandro9978 ოთხშაბათი, 25 ოქტომბერი, 2017
3 0 1

Cinema a San la

lusy.ny ოთხშაბათი, 25 ოქტომბერი, 2017
0 0 0

Proposta cinema

Jalaleddine ოთხშაბათი, 25 ოქტომბერი, 2017

ინიციატორს ჯერ არ ააქვს მითითებული ინფორმაცია პროექტის მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით.

ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები