დასრულდა

BB+ E LA CONVIVENZA

BB+ è la redazione giornalistica partecipata del Centro di Aggregazione Giovanile Baobab

ვადები

ინფორმაცია

Ciao ragazzi e ragazze,

lo scorso anno a San Lazzaro di Savena è nata Baoblog: una redazione giornalistica partecipata composta dai ragazzi del Centro di Aggregazione Giovanile BaoBab.

Cosa vorremo fare?

Accorciare le distanze tra noi e l'Amministrazione comunale.

Perchè?

Crediamo che mettendoci assieme, raccontando storie e desideri, cercando di capire quali sono i progetti esistenti per noi giovani e come migliorarli potremmo rendere più umano questo territorio, più nostro, più vivo!

Ecco quindi il programma: apriremo due consultazioni una a luglio e una a settembre per raccogliere le nostre idee da proporre all'Amministrazione e due consultuazioni mobile per capire cosa ne pensiamo su alcuni progetti in corso.

Il più attivo di noi riceverà un buono di 800 euro spendibile per l'acquisto di app, programmi e corsi di formazione sul digitale!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diamo quindi il via alla prima consultazione:

COME SI PUO’ MIGLIORARE LA CONVIVENZA ALL’INTERNO DI UN GRUPPO E TRA I DIFFERENTI GRUPPI A SAN LAZZARO DI SAVENA?

  • dal 27 giugno al 9 luglio potrete proporre le vostre soluzioni e commentare quelle degli altri
  • dal 10 luglio al 22 luglio voteremo le proposte pubblicate.
  • dal 20 luglio al 31 luglio analizzeremo i risultati, li discuteremo con l'Ammistrazione e pubblicheremo un post nel nostro blog!

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

Vota l'idea migliore!

Esprimi la tua preferenza tra le proposte caricate dai tuoi compagni... ce n'è una che ti colpisce particolarmente, che pensi possa funzionare?

0 0 0

RISTRUTTURAZIONE A PONTICELLA

Tamoor შაბათი, 8 ივლისი, 2017
4 0 0

RISPARMIA TEMPO

Tamoor შაბათი, 8 ივლისი, 2017
1 0 0

PIAZZA APERTA

ciullofederico4 შაბათი, 8 ივლისი, 2017
0 0 0

LABORATORI ARTIGIANALI AL CENTRO BAOBAB

luca.padova1988 შაბათი, 8 ივლისი, 2017
0 0 0

UN NUOVO CAMPO DA CALCIO A PONTICELLA

luca.padova1988 შაბათი, 8 ივლისი, 2017
0 1 2

AIUTARE PER AIUTARE

cristian პარასკევი, 30 ივნისი, 2017
1 0 3

GIOCARE SENZA DISTINZIONI

cristian პარასკევი, 30 ივნისი, 2017
0 0 3

SCAMBIA IL FAVORE

mina ხუთშაბათი, 29 ივნისი, 2017
1 0 2

GIRAMONDO

mina ხუთშაბათი, 29 ივნისი, 2017
0 0 2

LIBERA IL LOOK

rihabc ხუთშაბათი, 29 ივნისი, 2017
4 0 2

INSIEME CONTRO IL BULLISMO

rihabc ხუთშაბათი, 29 ივნისი, 2017

ინიციატორს ჯერ არ ააქვს მითითებული ინფორმაცია პროექტის მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით.

ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები