დასრულდა

LA VITA SOCIALE A SAN LAZZARO DI SAVENA

Attraverso questo sondaggio vogliamo indagare come i giovani di San Lazzaro di Savena vivono le relazioni tra le persone e la vita sociale

ვადები

ინფორმაცია

Ciao ragazzi e ragazze,

abbiamo attivato un progetto di e-participation.

Cosa vorremo fare?

Accorciare le distanze tra noi e l'Amministrazione comunale usando le tecnologie digitali.

Perchè?

Crediamo che mettendoci assieme, raccontando storie e desideri, cercando di capire quali sono i progetti esistenti per noi giovani e come migliorarli potremmo rendere più umano questo territorio, più nostro, più vivo!

Ecco quindi il programma: apriremo due consultazioni una a luglio e una a settembre per raccogliere le nostre idee da proporre all'Amministrazione e due consultazioni mobile per capire cosa ne pensiamo su alcuni progetti in corso.

Il più attivo di noi riceverà un buono di 800 euro spendibile per l'acquisto di app, programmi e corsi di formazione sul digitale!

-----------------------------------------------------------

Diamo quindi il via alla prima consultazione mobile:

QUALI SONO LE MODALITA' DI RELAZIONARSI, IL MODO DI VIVERE LA VITA DI GRUPPO E DI PARTECIPARE ALLA VITA SOCIALE DI SAN LAZZARO DI SAVENA?

Potrai rispondere dal 12 luglio all'8 agosto.

I risultati del sondaggio verranno pubblicati e discussi nel nostro blog!

 

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

LA VITA SOCIALE A SAN LAZZARO DI SAVENA

Indagine sulla vita sociale dei giovani abitanti di San Lazzaro di Savena

არცერთი წინადადება არ მოიძებნა

ინიციატორს ჯერ არ ააქვს მითითებული ინფორმაცია პროექტის მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით.

ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები