დასრულდა

Torre di San Giovanni in Campo.

Valorizzazione di un bene storico.

ვადები

ინფორმაცია

La Torre di San Giovanni in Campo risale all'incirca al XII-XIII secolo quando l'isola d'Elba fu occupata dalla Repubblica di Pisa che si preoccupò di costruire un sistema di fortificazioni come opera difensiva del presidio.Costruita interamente a sasso di granito lavorato a secco, è sorretta da un grande masso di granito sulla quale si appoggia che le restituisce fascino e bellezza.

Gli studentii della III MAT vorrebbero far valorizzare e conoscere questo bene storico.

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

In che modo possiamo valorizzare il sito?

In che modo possiamo valorizzare e promuovere questo bene storico?

ინიციატორს ჯერ არ ააქვს მითითებული ინფორმაცია პროექტის მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით.

ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები