πεπερασμένος

Torre di San Giovanni in Campo.

Valorizzazione di un bene storico.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

La Torre di San Giovanni in Campo risale all'incirca al XII-XIII secolo quando l'isola d'Elba fu occupata dalla Repubblica di Pisa che si preoccupò di costruire un sistema di fortificazioni come opera difensiva del presidio.Costruita interamente a sasso di granito lavorato a secco, è sorretta da un grande masso di granito sulla quale si appoggia che le restituisce fascino e bellezza.

Gli studentii della III MAT vorrebbero far valorizzare e conoscere questo bene storico.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

In che modo possiamo valorizzare il sito?

In che modo possiamo valorizzare e promuovere questo bene storico?

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση