Varför det är viktigt att delta

Vår vision är en demokratisk kultur där aktivt deltagande är en självklarhet för alla.

Varför deltagande?

Medborgarnas deltagande i det politiska beslutsfattandet leder - om det organiseras på rätt sätt - till mer legitima, innovativa och robusta beslut. Det håller demokratin levande genom att underlätta en dialog mellan medborgare och beslutsfattare om konkreta beslut som ska fattas och politik som ska utformas.

Varför ungdomars deltagande?

För att främja ett demokratiskt medborgarskap och ge unga människor möjlighet att aktivt påverka de förhållanden de lever under är det viktigt att erbjuda dem plattformar och strukturer för att delta i det politiska beslutsfattandet. Ungdomar är ofta underrepresenterade i mer traditionella deltagandeprocesser, som i allmänhet är utformade för att inkludera medborgare i alla åldrar. Därför krävs det riktade insatser för att inkludera ungdomar i det politiska beslutsfattandet.

Lyssna på vår podcast: Framtiden för e-deltagande

Välkommen till DiGY-podcastserien. I det här avsnittet kommer vi att prata om ett viktigt ämne, nämligen framtiden för e-deltagande. Vår gäst idag är Juha Kiviniemi från den finska organisationen Verke.

Juha Kiviniemi

Juha Kiviniemi

Juha arbetar som planeringsansvarig på Verke. Hans ansvarsområden är bl.a. makerverksamhet och internationellt samarbete. Utanför arbetet kopplar han av genom att arbeta med läder eller titta på YouTube i ett försök att ta till sig all användbar information på internet.

Alla texter och resurser på denna webbplats har finansierats av Europeiska kommissionen som en del av Erasmus+-projektet DIGY och publiceras under följande licens:

License and Logos long