Από την ιδέα στο αποτέλεσμα: Συμβουλές για επιτυχημένα έργα και για τη χρήση του OPIN.