πεπερασμένος

Уредување на СОУ Орде Чопела Прилеп и реконструкција на дворот

Да се уреди (реконструира) училиштето, како во внатрешноста (особено да се посвети внимание на тоалетите), така и реконструкција на фасадата и дворот.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Да се уреди (реконструира) училиштето, како во внатрешноста (особено да се посвети внимание на тоалетите), така и реконструкција на фасадата и дворот.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Уредување на СОУ Орде Чопела Прилеп и реконструкција на дворот

/

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση