завршен

Уредување на СОУ Орде Чопела Прилеп и реконструкција на дворот

Да се уреди (реконструира) училиштето, како во внатрешноста (особено да се посвети внимание на тоалетите), така и реконструкција на фасадата и дворот.

Временска рамка

информации

Да се уреди (реконструира) училиштето, како во внатрешноста (особено да се посвети внимание на тоалетите), така и реконструкција на фасадата и дворот.

Ви благодариме на учеството!

Овој проект е веќе завршен. Ви благодариме на сите што бевте дел од овој проект!

Уредување на СОУ Орде Чопела Прилеп и реконструкција на дворот

/

0 0 0

Rekonstrukcija

Vlatce123 04 Октомври 2017
0 0 0

Dvorrr

ednodete1 04 Октомври 2017
0 0 0

Orde copela

marija.jovanoska.2000 04 Октомври 2017
0 0 0

Orde copela

marija.jovanoska.2000 04 Октомври 2017
0 0 0

Orde copela

marija.jovanoska.2000 04 Октомври 2017
0 0 0

Orde copela

marija.jovanoska.2000 04 Октомври 2017

Иницијаторот нема обезбедено информации за очекуваниот исход на проектот се’уште.

други проекти од оваа организација