dokončano

Пешачки патеки во Битола

Од работилницата за мапирање на потребите на младите одржана од организација Иннова Лаб Битола се утврди дека потребни се пешачки патеки на улица Партизанска, како и улица Васко Карангелевски.

Časovnica

informacije

Целта на проектот ќе биде да се направат повеќе пешачки патеки во Општина Битола. Граѓаните ќе можат да ги користат и ќе се избегнат сообраќајни незгоди. 

Проектот ќе биде отворен две недели, каде што младите ќе можат да гласаат и да даваат идеи. 

Kontakt za vprašanja

Христина Ѓелевска

7000 Битола

Telefon: 077223305

Elektronska pošta Spletna stran

Pobudnik še ni pripravil informacij o željenih izidih projekta.

drugi projekti te organizacije