finished

Пешачки патеки во Битола

Од работилницата за мапирање на потребите на младите одржана од организација Иннова Лаб Битола се утврди дека потребни се пешачки патеки на улица Партизанска, како и улица Васко Карангелевски.

Timeline

info

Целта на проектот ќе биде да се направат повеќе пешачки патеки во Општина Битола. Граѓаните ќе можат да ги користат и ќе се избегнат сообраќајни незгоди. 

Проектот ќе биде отворен две недели, каде што младите ќе можат да гласаат и да даваат идеи. 

Contact for questions

Христина Ѓелевска

7000 Битола

Telephone: 077223305

Email Website

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation