finished

Тартан патека

Од работилницата за мапирање на потреби на младите која ја одржа здружение ВИКТОРИ се собраа неколку идеи за подобрување на условите на младите на локалната заедница

Timeline

info

Целта на проектот ќе биде да се направи тартан патека во Општина Битола. Младите ќе можат да даваат идеи за локација на истата.

Проектот ќе биде отворен во наредните две недели.

Contact for questions

Викторија Брдаровска

7000 Битола

Telephone: 072773999

Email Website

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation