beendet

Отварање на 3D кино во Прилеп

По иницијатива на младите апелираме да се отвори 3D кино сала, односно да се модернизира веќе постоечкото кино.

Zeitleiste

Information

По иницијатива на младите апелираме да се отвори 3D кино сала, односно да се модернизира веќе постоечкото кино.

Од предлозите кои се собираа во текот на спроведувањето на работилниците во средните општински училишта во Прилеп младите се изјаснија за потребата за отварање на 3Д кино. 3Д киното во кинематографска пракса, е феномен долго познат во светот. Во 2013 година, во употреба беше пуштено кино „Мис Стоун“ во Прилеп. Киното се наоѓа во рамките на центарот за култура “Марко Цепенков” со капацитет од 130 седишта. Во киното во Прилеп, многу ретко се прикажуваат филмови во 3Д проекција, за кои постои особено голем интерес од граѓаните и младите. Иницијативата од младите е да се отвори ново 3Д кино во Прилеп со цел креирање на место за активна комуникација и социјализација помеѓу младите луѓе. Тоа би било ново место каде тие би ги претставиле нивните заеднички кино интереси и би го одредиле нивниот видик за филмовите.

Во рамките на оваа иницијатива исто така беше дадена предлог иницијатива за отворање на Летно кино во Прилеп, што би резултирало со голем интерес и посетеност од младите и граѓаните во летниот период.

Предлози за можната локација на Летното кино се:


  • амфитетарот во Варош,

  • просторот позади Економскиот факултети и

  • паркот Могила.

Оваа иницијатива може да се реализира со помош на младински организации, спонзорства од локалните бизниси во Прилеп и соработка со Кинотека на Македонија.


andere Projekte dieser Organisation