beendet

Хуманитарни музички настани во училиштето

По одржаната работилница со група млади што се одржа во Скопје ,се собраа неколку идеи и од страна на младите се укажа потребата за нивно партиципирање во хуманитарни натани во рамките на самото уч…

Zeitleiste

Information

Настани во кои самите средношколци ќе можат да организираат протолколи,место,датум, време и учесници на самиот настан.

Хуманитарниот аспкт ке биде застапен во секоја форма  и облик на делување.

Социјалниот аспек на дружба, комуникација и подобро запознавање е клучна алка во реализирањето на настанот

Kontakt für Rückfragen

Маја Стојаноска

Telefon: 078366324

E-Mail-Adresse

Danke für deine Teilnahme!

Dieses Projekt ist bereits vorbei. Vielen Dank, an alle, die mitgemacht haben.

Хуманитарни музички настани во училиштето

Преку демократско гласање се постави оваа идеа како клучна во кохезирање на социјалниот аспект-дружење на младите и хуманитарниот аспект -да се помогне,да се биде хуман

Keine Vorschläge gefunden

Die Initiator*innen haben noch keine Informationen zu den erwarteten Ergebnissen des Projekts bereit gestellt.

andere Projekte dieser Organisation