საბჭოს დანიშნულება

DJ Μεσολαβητής

ამ კატეგორიაში დისკუსია დაეთმობა საბჭოს ზოგად დანიშნულებას. მაქსიმალურად ამომწურავად გაეცით დასმულ შეკითხვებზე პასუხი, გაიცანით სხვა წევრების მოსაზრებები და გამოხატეთ მათზე საკუთარი აზრი. ასევე, შეგიძლიათ დაუმატოთ საკუთარი შეკითხვები მსჯელობისთვის ასეთი არსებობის შემთხვევაში.

Σχόλια