Μαθήματα Πολιτικής Αγωγής

Προτείνουμε στο Υπουργείο Παιδείας, σε μαθήματα όπως αυτό της Πολιτικής Αγωγής, να εξηγείται πώς λειτουργεί το κράτος, οι θεσμοί, το σύνταγμα. Με αυτόν τον τρόπο θα ελαχιστοποιείται η αμάθεια και η άγνοια των νέων προς τα κοινά και ταυτόχρονα θα αυξάνεται η καλλιέργεια ενεργών πολιτών.

Feedback