Σεμινάριο των Δήμων για τα κοινά

Βάσει της πρότασης 2: "Να καλλιεργηθεί η κουλτούρα ενεργού πολιτότητας στους νέους", προτείνουμε όπως ο κάθε Δήμος οργανώσει ενημερωτικά σεμινάρια σχετικά με το πώς λειτουργεί και πώς θα μπορούσε να συνεισφέρει ο κάθε Δημότης και να εμπλακεί στα δρώμενα του Δήμου. Έτσι καλλιεργείται ένα πνεύμα ενεργής πολιτότητας αρχικά από το Δήμο/Κοινότητα, κάτι το οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε περαιτέρω ενεργή συμμετοχή στα κοινά.

Feedback