Συμβουλευτικό Όργανο Βουλής για θέματα Νεολαίας

Το YEU Cyprus προτείνει όπως η Βουλή των Αντιπροσώπων δημιουργήσει μια επιτροπή ή συμβουλευτκό όργανο (αποτελούμενο από άτομα που είναι μέλη του ΟΝΕΚ, ΣυΝΚ και από ΜΚΟ νεολαίας), το οποίο θα είναι αναγκαίο να συμμετέχει και να συμβουλεύει τη Βουλή για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τη Νεολαία (πχ. για να περάσει νομοθεσία προς ψήφιση, θα πρέπει να περνά πρώτα από την προτεινόμενη επιτροπή ή η επιτροπή να συμμετέχει στη δημιουργία της νομοθεσίας).

Feedback