πεπερασμένος

AYBU E-participation Program

A small E-participation portal to gather the points of views and suggestions from our AYBU community on various critical issues.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

A small AYBU E-participation project.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Rating phase

Get quantative feeback by rating the collected ideas.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.