πεπερασμένος

Bücherei Waal und Du!? Deine Ideen zu einer Bücherei ganz nach Deinem Geschmack...

Hier kannst Du Deine kreativen Ideen für eine Verbesserung der Attraktivität und des Angebots der Waaler Bücherei für Jugendliche zwischen ~ 12 und 17 Jahren einbringen!

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Deine Impulse möchten wir aufgreifen und gemeinsam mit Dir versuchen, die Bücherei Waal noch attratkiver für 12 bis 17-jährige zu machen. Was können wir Erwachsene hierfür tun? Was meinst Du? 

Επικοινωνία για ερωτήσεις

Manuel Lahner

Pappelweg 7
86875 Waal

Τηλέφωνο: +491752227396

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Eingabephase

neue Ideen hinzufügen und kommentieren

Δεν βρέθηκαν προτάσεις

Deine Impulse möchten wir aufgreifen und gemeinsam mit Dir versuchen, die Bücherei Waal noch attratkiver für 12 bis 17-jährige zu machen. Was können wir Erwachsene hierfür tun? Was meinst Du? 

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση