πεπερασμένος

წიგნის პროპაგანდა

გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების მხატვრული ლიტერატურით დაინტერესება.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

პროექტ „წიგნის პროპაგანდა“ -ის მიზანი ახალგაზრდებში ლიტერატურის პოპულარიზაცია, მისით დაინტერესება და ამ მიმართულებით ცნობიერების ამაღლებაა. დასახული მიზნის მისაღწევად პროექტის ბენეფიციარები (გორის მუნიციპალიტეტის 4 თემში მცხოვრები 14-დან 20 წლამდე მოსწავლე-ახალგაზრდები) შეხვდებიან თანამედროვე ქართველ მწერლებს და პოეტებს, სადაც მოხდება მათი შემოქმედების განხილვა, მოეწყობა ტრენინგ-სემინარები და საჯარო ლექციები ლიტერატორების მიერ, გაიმართება დისკუსიები და სხვადასხვა ლიტერატურული კლასიკების განხილვა დებატების ფორმატში, მოეწყობა ლიტერატურული საღამოები და აშ. პროექტის განმავლობაში განხილულ იქნება 20-მდე წიგნი და 50-მდე მხატვრული ნაწარმოები როგორც ქართული ისე უცხოური ლიტერატურიდან. პროექტის მონაწილე აქტიურ ახალგაზრდებს საჩუქრად გადაეცემათ წიგნები.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

მოსაზრებების შეგროვება.

იდეის განსახილველად მოწვეულ პირებს და ორგანიზაციებს აქვთ შესაძლებლობა დასვან კითხვები, ასევე გამოთქვან მოსაზრებები და შენიშვნები მოცემული იდეის გარშემო, რაც აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული იდეის ავტორების მიერ.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση