πεπερασμένος

Δημοτικά / Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας (ΔΚΣΝ)

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη λειτουργία των τοπικών Συμβουλίων Νεολαίας;

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας έχει συμπεριληφθεί στα μέτρα υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, ως θεσμός προώθησης της συμμετοχής των νέων. Η Στρατηγική είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18 Μαΐου 2017 και αφορά στα έτη 2017-2022.

Στο πλαίσιο ετοιμασίας της ετήσιας Έκθεσης Προόδου της Στρατηγικής για το 2018 (η οποία θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο) αλλά και για σκοπούς παρακολούθησης της δράσης των Συμβουλίων, θέλουμε να έχουμε την άποψη των μελών των Συμβουλίων αναφορικά με τη λειτουργία τους.

Με το παρόν ερωτηματολόγιο επιθυμούμε να διερευνήσουμε τη σχέση των Συμβουλίων Νεολαίας με την Τοπική Αρχή και κατά πόσο ενθαρρύνεται η συμμετοχή των νέων στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στα θέματα που τους αφορούν, σε τοπικό επίπεδο.

Επικοινωνία για ερωτήσεις

Ελευθερία Χριστοφόρου

Οδός Κανάρη 34
Λεμεσός

Τηλέφωνο: 25871470

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δικτυακός τόπος

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Πείτε μας την άποψή σας για τα Δημοτικά / Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας (ΔΚΣΝ)

Ο ΟΝΕΚ επιθυμεί να διερευνήσει τη σχέση των Συμβουλίων Νεολαίας με την Τοπική Αρχή και κατά πόσο ενθαρρύνεται η συμμετοχή των νέων στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στα θέματα που τους αφορούν, σε τοπικό επίπεδο. ΣΗΜ: Πατάτε πάντα το κουμπί ΨΗΦΟΣ για να καταχωρηθεί η επιλογή σας κάτω από κάθε ερώτηση

Σχόλια

Μέρος των αποτελεσμάτων από την σφυγμομέτρηση θα χρησιμοποιηθεί για την Έκθεση Προόδου της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία για το 2018, η οποία θα υποβληθεί στο Υπουργικο Συμβούλιο.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση