πεπερασμένος

Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, ΘΟΚ

Προτεινόμενα μέτρα υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ)

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Στο πλαίσιο ετοιμασίας του Α' Σχεδίου Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (2017-2019) οι διάφορες κρατικές υπηρεσίες που συμμετέχουν στον μηχανισμό εφαρμογής και παρακολούθησης της Στρατηγικής, έχουν εισηγηθεί διάφορα μέτρα/δράσεις προς υλοποίησή της.

Σε αυτή τη φάση προσκαλούμε τους νέους να σχολιάσουν τα μέτρα, υποβάλλοντας συγκεκριμένες εισηγήσεις προς βελτίωσή τους (αν υπάρχουν). 

Σημειώνεται ότι, τα μέτρα που αναφέρονται στην πλατφόρμα μπορούν να τύχουν αναπροσαρμογής από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μέτρα τα οποία δεν μπορούν να τύχουν αλλαγών δεν παρουσιάζονται στην πλατφόρμα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη 

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Προτεινόμενα Μέτρα ΘΟΚ

Πιο κάτω στο πεδίο categories θα δείτε τα μέτρα του ΘΟΚ, που στόχο έχουν την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία. Επιλέγοντας ένα από τα μέτρα μπορείτε να γράψετε τις εισηγήσεις σας ή/και να συμφωνήσετε/διαφωνήσετε με τα σχόλια άλλων νέων.

Δεν βρέθηκαν προτάσεις

Οι εισηγήσεις θα υποβληθούν στις κρατικές υπηρεσίες με στόχο να ληφθούν υπόψη κατά τον επόμενο επανασχεδιασμό (όπου υφίσταται) των μέτρων. 

Οι εισηγήσεις δεν αναμένεται να υιοθετηθούν άμεσα, αλλά θα επιδιωχθεί να εισακουστούν στο χρονικό πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (2017-2022).


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση