πεπερασμένος

Gute Orte für Jugendliche in Schwedt

Kommentare, die während des Rundgangs von Jugendlichen entstanden sind

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Gute Orte für Jugendliche in Schwedt

Επικοινωνία για ερωτήσεις

Clemens Klikar

stadt.menschen.berlin
Am Treptower Park 39
12435 Berlin

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Phase: wo sind gute Orte in Schwedt?

Wo ist für dich ein guter Ort für junge Menschen in Schwedt? Zeig uns diesen Ort auf der Karte und sag uns warum er ein "guter Ort" ist.

Danke für`s Mitmachen!

Aus der Beteiligung haben sich rund 25 Ideen und Hinweise für gute Orte in Schwedt herausgebildet. Im Reiter "Beteiligung" könnt ihr die Beschreibungen zu den Orten und die Markierung auf der Karte einsehen.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση