πεπερασμένος

Kommunalpolitische Forderungen der Jugendarbeit LKR Regen

Das Projekt zielt darauf ab, kommunalpolitische Forderungen zu sammeln und zu diskutieren. Zielgruppe sind junge Menschen bis 27 Jahre und Jugendleiter/Vertreter von Jugendverbänden/-institutionen.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Der KJR Regen sammelt hier kommunalpolitische Forderungen, die an die jewiligen Kandidaten der Kommunalwahlen 2020 weitergegeben werden. Dabei sollen den Kandidaten die Anliegen junge Menschen/ Menschen in der Jugendarbeit näher gebracht werden.

Επικοινωνία για ερωτήσεις

Anna Wagner

Mönchshofstraße 26
94234 Viechtach

Τηλέφωνο: 099428938

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Eingabephase

Neue Ideen hinzufügen und kommentieren

1 0 0

"Mitfahrbänke"

Nachhaltigkeit
Hubert Cumberdale 02/07/2019
0 0 0
0 0 0

Zuschüsse

Anerkennung Ehrenamt
0 0 0

Freistellung unterstützen

Anerkennung Ehrenamt
0 0 0

Angebotserweiterung Juleica

Anerkennung Ehrenamt
0 0 0

Jugendparlamente Ideen einbringen

Beteiligung von jungen Menschen
0 0 0

Breitbandversorgung

Ausbau der Internet/Mobilfunkversorgung
0 0 0

Jugendbildung

Nachhaltigkeit
0 0 0
0 0 0

Jugendtaxi

Andere Ideen

Die Ergebnisse werden in einem Treffen der Arbeitsgruppe (Ende Juli) eingebracht & weiterentwickelt. Die Endversion wird von der Vorstandschaft des KJR Regen beschlossen und der Vollversammlung im November vorgelegt. Nach deren Beschluss werden die Forderungen gedruckt und an die Kandidaten der Kommunalwahlen verschickt.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση