πεπερασμένος

Maltese Youth for Equality

This space is for you to voice concerns and worries. Feel free to share resources to educate other young people and raise awareness. All lives cannot matter until Black lives matter.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

This space is for you to voice concerns and worries. Feel free to share resources to educate other young people and raise awareness. All lives cannot matter until Black lives matter.

Start threads, comment and vote. 

Επικοινωνία για ερωτήσεις

KNŻ Malta

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δικτυακός τόπος

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Collect phase

Voice your concerns and worries.

0 0 0

Report Hate Crime and Speech

Maltese Youth against Racism
KNZMalta 09/06/2020
1 0 0

Amnesty International - Malta

Maltese Youth against Racism
Liam 02/06/2020
1 0 0

HELP JRS SUPPORT REFUGEES AFFECTED BY THE PANDEMIC

Maltese Youth against Racism
KAY 02/06/2020
1 0 0

#DontLetThemDrown

Maltese Youth against Racism
Liam 02/06/2020

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση