αρχειοθετημένα

NWM ALICANTE- BEST PRACTICES : Communication channels

During this NWM meeting, you have 6 face-to face brainstormings on "Best practices" to be shared. As gathering best practices never ends, you can still give ideas until December 4!

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

During this session, a lot of channels were evoked : 

FB, GOOGLE products, whtashapp... 

Which also questions sometimes data protection!

There are also : SLACK, MAILS.. 

What about same signature for all?

Please feel free to participate even if you did it live because like this all data can be anonymized and download : so you can keep track of all ideas and tools! 

 

 

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Gathering best practices on Communication channels

During this NWM meeting, you have 6 face-to face brainstormings on Best practices to be shared. As gathering best practices never ends, you can still give ideas until December 4!

Δεν βρέθηκαν προτάσεις

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση