αρχειοθετημένα

NWM ALICANTE- BEST PRACTICES : Recruitment

During this NWM meeting, you have 6 topic brainstormings on "Best practices" to be shared. As gathering best practices never ends, you can still give ideas until December 4!

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

During this session, most of the contributions related to how to draw the line between entertainment and AEGEE values and vision of Europe. 

Indeed, you shared that some events work very well (Summer universities), but then it is sometime difficult to keep a core of motivated and commited AEGEEAN...

AEGEE shares also a common vision of the world, it is also commitment and studentes/yungsters can also grow by participating to debates, taking responsabilities...

At the same time party and alcohol always work... 

It seems, the main question is how keep the balance between these 2 sides ? What ideas to make the later a "trampolin" to the former one? 

What is the importance of quality of recuitement? quality vs. quantity?  Which channels? and so on are other opnions raised during the session.

Feel free to give your insights

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Gathering best practices on Recruitment

During this NWM meeting, you have 6 face-to face brainstormings on Best practices to be shared. As gathering best practices never ends, you can still give ideas until December 4!

Δεν βρέθηκαν προτάσεις

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση