πεπερασμένος

Wie kann Landshut kinder- und jugendfreundlicher werden? Deine Meinung ist gefragt!

Die Stadt will einen Aktionsplan mit ca. 20 Projekten erstellen und diese in den nächsten Jahren umsetzen. Welche Themen findest du wichtig und sollten daher in den Aktionsplan aufgenommen werden?

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Die Stadt Landshut möchte eine kinder- und jugendfreundlichere Stadt werden. Dafür hat sich die Stadt den Verein „Kinderfreundliche Kommune e.V.“ zur Hilfe geholt. Der Verein hat nach einer Prüfung mehrere Empfehlungen ausgesprochen wie die Stadt kinder- und jugendfreundlicher werden könnte. Nun will die Stadt einen Aktionsplan mit ca. 20 Projekten erstellen und diese in den nächsten Jahren umsetzen. In der folgenden Umfrage stellen wir dir die Themen der Empfehlungen vor. Von dir würden wir nun gerne wissen, welche Themen du wichtig findest und daher möglichst in den Aktionsplan mit aufgenommen werden sollten.

Επικοινωνία για ερωτήσεις

Manuela Kamml

Kommunale Jugendarbeit Stadt Landshut
Liesl-Karlstadt-Weg 4
84036 Landshut

Τηλέφωνο: 08719663624

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δικτυακός τόπος

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Deine Meinung ist nun gefragt!

Die folgenden Vorschläge beruhen auf den Empfehlungen des Vereins "Kinderfreundliche Kommune e.V." wie Landshut in Zukunft kinder- und jugendfreundlicher werden kann. Nun interessiert uns deine Meinung! Wie wichtig sind dir die folgenden Themen?

Σχόλια

Vielen Dank für deine Teilnahme!

Um die Empfehlungen und die Ergebnisse der Umfrage zu besprechen, laden wir dich herzlich zur nächsten Jugendversammlung am 11. Oktober um 17 Uhr ins Salzstadel ein!

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση