Take part in a project

finished

Евалуација на медиумска писменост кај младите во локалната средина

Серија на истражувања, анализи и анкети за да се утврди способноста на младите, критички да конзумираат вести, да препознаваат лажни вести, да проверуваат факти и се на се да ја унапредат медиумската…

finished

Младежки зелени идеи за гр.Петрич

Търсим най-добрите идеи за зелена трансформация, които да реализираме в гр.Петрич. Идеи, които помагат да променим навиците и поведението си, да сме щадящи към околната среда, природата и ресурсите.

finished

Christ werden und Christ bleiben im Kirchenkreis Salzweden

Wir laden dich ein, die Zukunft von Kirche und evangelischer Kinder- und Jugendarbeit im Kirchenkreis Salzwedel mitzugestalten. Starte mit deinem Feedback!

finished

Филмско катче

Социолошка дискусија на филмови од разни жанрови според избор на учениците

finished

Безбедност на младите

Целта на овој проект ќе биде преку анкета да дознаеме од младите колку се чувствуваат безбедно на местата каде се движат, училиште, јавен превоз и местата каде излегуваат и се дружат.

finished

СО КЛИМАТСКА АКЦИЈА ДО ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Немањето на квалитетни и навремени податоци за климатските промени може да оневозможи да се донесуваат одлуки засновани на информации за приоритетните политики за ублажување и адаптација на климатски…

finished

Хуманитарни музички настани во училиштето

По одржаната работилница со група млади што се одржа во Скопје ,се собраа неколку идеи и од страна на младите се укажа потребата за нивно партиципирање во хуманитарни натани во рамките на самото уч…

finished

Здрава храна, здрав живот

Учениците и наставниците организираат активности и предавања на тема здрава храна