Take part in a project

SCHALT DICH EIN

Wie könnt ihr in eurer Einrichtung, im Jugendzimmer, Jugendclub oder Verein Energie sparen? Die Stadt Weimar und das Kinderbüro suchen eure Vorschläge. Eure Ideen sollen sich schnell umsetzen lassen.…

finished

Повеќе фудбалски терени

Во овој проект, би се овозможило поголем пристап на младите кон терени за спортска рекреативност.

Патеки за трчање во Прилеп

Од работилницата за мапирање на потреби на младите која ја одржа Младински Совет Прилеп се собраа идеи за подобрување на условите за живот во локалната заедница, една од идеите е обезбедување на Пате…

Лизгалиште на мраз во Прилеп

Од работилницата за мапирање на потреби на младите која ја одржа Младински Совет Прилеп се собраа идеи за подобрување на условите за живот во локалната заедница, една од идеите е отворање на Лизгалиш…

Зголемување на бројот на велосипедски патеки во Прилеп

Од работилницата за мапирање на потребите на младите која ја одржа Младински Совет- Прилеп се собраа неколку идеи за подобрување на условите за живот во локалнaта заедница, една од идеите е зголемува…

Затворен базен во Прилеп

Од работилницата за мапирање на потреби на младите која ја одржа Младински Совет Прилеп се собраа идеи за подобрување на условите за живот во локалната заедница, една од идеите е отворање на Затворен…

finished

Повеќе велосипедски патеки во Битола

Во овој проект ќе се овозможи безгрижно возење на велосипедистите со повеќе велосипедски патеки.

finished

Кино на отворено

Во овој проект би се овозможило кино кое не е на затворен простор. Ова посебно би било добро во летен период за поголема дружба на младите

finished

Патеки за трчање во Прилеп

Од работилницата за мапирање на потребите на младите која ја одржа Младински Совет- Прилеп се собраа неколку идеи за подобрување на условите за живот во локалната заедница, една од идеите е изградба…

finished

Лизгалиште на мраз во Прилеп

Од работилницата за мапирање на потребите на младите која ја одржа Младински Совет- Прилеп се собраа неколку идеи за подобрување на условите за живот во локалната заедница, една од идеите е изградба…

finished

Зголемување на бројот на велосипедски патеки во Прилеп

Од работилницата за мапирање на потребите на младите која ја одржа Младински Совет- Прилеп се собраа неколку идеи за подобрување на условите за живот во локалната заедница, една од идеите е зголемув…

finished

Затворен базен во Прилеп

Од работилницата за мапирање на потребите на младите која ја одржа Младински Совет- Прилеп се собраа неколку идеи за подобрување на условите за живот во локалната заедница, една од идеите е изградба…