Идентификување на потребите кај младите во Обршани

Од работилницата која ја одржаа младите активатори за идентификување на потреби на младите во Обршани, се собраа неколку потреби и предизвици кои ги имаат младите во заедницата во која живеат.

Timeline

info

Целта е младите да ги искат своите ставови, идеи и мислења за предизвиците и потребите со кои се соочуваат во нивните рурални средини.

Contact for questions

Marija Tashkoska

Kire Risteski 11A

Telephone: +38975508804

Email Website

Collect phase

This phase ends in 3 weeks and 1 day

11/13/2023 2 p.m. - 12/31/2023 11:59 p.m. (Your Timezone: Europe/Berlin)

Add new ideas and comment them.

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation