Youth Council Prilep

Prilep, North Macedonia

finished

Идентификување на предлог решенија за проблемите кај младите во Врбјани

Од локалната средба „Да се слушне гласот на младите“ која ја одржаа младите активатори за идентификување на предлог решенија за проблемите кај младите во Врбјани, се собраа неколку идеи.

finished

Идентификување на предлог решенија за проблемите кај младите во Бела Црква

Од локалната средба „Да се слушне гласот на младите“ која ја одржаа младите активатори за идентификување на предлог решенија за проблемите кај младите во Бела Црква, се собраа неколку идеи.

finished

Идентификување на предлог решенија за проблемите кај младите во Обршани

Од локалната средба „Да се слушне гласот на младите“ која ја одржаа младите активатори за идентификување на предлог решенија за проблемите кај младите во Обршани, се собраа неколку идеи.

finished

Идентификување на предлог решенија за проблемите кај младите во Боротино

Од локалната средба „Да се слушне гласот на младите“ која ја одржаа младите активатори за идентификување на предлог решенија за проблемите кај младите во Боротино, се собраа неколку идеи.

finished

Идентификување на предлог решенија за проблемите кај младите во Кривогаштани

Од локалната средба „Да се слушне гласот на младите“ која ја одржаа младите активатори за идентификување на предлог решенија за проблемите кај младите во Кривогаштани, се собраа неколку идеи.

finished

Идентификување на потребите кај младите во Врбјани

Од работилницата која ја одржаа младите активатори за идентификување на потреби на младите во Врбјани, се собраа неколку потреби и предизвици кои ги имаат младите во заедницата во која живеат

finished

Идентификување на потребите кај младите во Бела Црква

Од работилницата која ја одржаа младите активатори за идентификување на потреби на младите во Бела Црква, се собраа неколку потреби и предизвици кои ги имаат младите во заедницата во која живеат.

finished

Идентификување на потребите кај младите во Обршани

Од работилницата која ја одржаа младите активатори за идентификување на потреби на младите во Обршани, се собраа неколку потреби и предизвици кои ги имаат младите во заедницата во која живеат.

finished

Идентификување на потребите кај младите во Боротино

Од работилницата која ја одржаа младите активатори за идентификување на потреби на младите во Боротино, се собраа неколку потреби и предизвици кои ги имаат младите во заедницата во која живеат.

finished

Идентификување на потребите кај младите во Кривогаштани

Од работилницата која ја одржаа младите активатори за идентификување на потреби на младите во Кривогаштани, се собраа неколку потреби и предизвици кои ги имаат младите во заедницата во која живеат.

finished

Identifying solutions for environmental problems

At the workshop for mapping environmental problems, held by the Youth Council Prilep at the youth exchange "Rural Youth Activism for better Green Community", solutions for environmental problems in …

finished

Identifying environmental problems in local community

At the workshop for mapping environmental problems, held by the Youth Council Prilep at the youth exchange "Rural Youth Activism for better Green Community", environmental problems in the local comm…

finished

Патеки за трчање во Прилеп

Од работилницата за мапирање на потреби на младите која ја одржа Младински Совет Прилеп се собраа идеи за подобрување на условите за живот во локалната заедница, една од идеите е обезбедување на Пате…

finished

Лизгалиште на мраз во Прилеп

Од работилницата за мапирање на потреби на младите која ја одржа Младински Совет Прилеп се собраа идеи за подобрување на условите за живот во локалната заедница, една од идеите е отворање на Лизгалиш…

finished

Зголемување на бројот на велосипедски патеки во Прилеп

Од работилницата за мапирање на потребите на младите која ја одржа Младински Совет- Прилеп се собраа неколку идеи за подобрување на условите за живот во локалнaта заедница, една од идеите е зголемува…

finished

Затворен базен во Прилеп

Од работилницата за мапирање на потреби на младите која ја одржа Младински Совет Прилеп се собраа идеи за подобрување на условите за живот во локалната заедница, една од идеите е отворање на Затворен…