Идентификување на предлог решенија за проблемите кај младите во Обршани

Од локалната средба „Да се слушне гласот на младите“ која ја одржаа младите активатори за идентификување на предлог решенија за проблемите кај младите во Обршани, се собраа неколку идеи.

Timeline

info

Целта е младите да ги искажат своите ставови, идеи и мислења за предлог решенија за потребите и предизвиците со кои се соочуваат во нивните рурални средини.

Contact for questions

Marija Tashkoska

Kire Risteski 11A

Telephone: +38975508804

Email Website

Collect phase

This phase ends in 3 weeks and 1 day

11/13/2023 2 p.m. - 12/31/2023 11:59 p.m. (Your Timezone: Europe/Berlin)

Add new ideas and comment them.

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation