finished

Идентификување на потребите кај младите во Боротино

Од работилницата која ја одржаа младите активатори за идентификување на потреби на младите во Боротино, се собраа неколку потреби и предизвици кои ги имаат младите во заедницата во која живеат.

Timeline

info

Целта е младите да ги искат своите ставови, идеи и мислења за предизвиците и потребите со кои се соочуваат во нивните рурални средини.

Contact for questions

Marija Tashkoska

Kire Risteski 11A Prilep

Telephone: +38975508804

Email Website

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation