finished

Затворен базен во Прилеп

Од работилницата за мапирање на потреби на младите која ја одржа Младински Совет Прилеп се собраа идеи за подобрување на условите за живот во локалната заедница, една од идеите е отворање на Затворен…

Timeline

info

Целта ќе биде да се отвори Затворен базен во Прилеп. Младите ќе можат да даваат идеи за локација и за услуги кои што би ги нудел базенот.

 

Contact for questions

Marija Tashkoska

Kire Risteski 11a - Prilep

Telephone: +38975508804

Email Website

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation