როგორ უნდა მოხდეს თავჯდომარეს შერჩევა?

DJ მოდერატორი

მოიფიქრეთ თუ რა ხერხით უნდა შევძლოთ თავჯდომარის სამართლიანად გამოვლენა.

კომენტარები