დასრულდა

EUth Trieste Lab: Comune, una casa di vetro

L'amministrazione comunale produrrà una carta dei servizi per migliorare la trasparenza

ვადები

ინფორმაცია

EN: City administrations will produce a service charter to improve transparency, allowing all citizens rapid access to administrative documents.

  • Ogni area dell’amministrazione comunale produrrà una carta dei servizi
  • Trasparenza, intendiamo il modo in cui il comune si rende disponibile a essere osservato dai suoi cittadini
  • L’accesso agli atti amministrativi deve essere garantito celermente a ogni cittadino

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

EUth Trieste Lab: Comune, una casa di vetro

L'amministrazione comunale produrrà una carta dei servizi per migliorare la trasparenza

ინიციატორს ჯერ არ ააქვს მითითებული ინფორმაცია პროექტის მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით.

ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები