დასრულდა

EUth Trieste Lab: Giovani e iniziative di scambio

Costruisce il futuro attraverso attività culturali, spazi di condivisione professionali e un servizio scolastico di scambio e sopporto.

ვადები

ინფორმაცია

EN: Building the future of Trieste through a revival of cultural activities managed by young people and shared workspaces to develop professional projects. An interactive, educational public service for high school students where the best students help their peers.

  • Il futuro di Trieste si costruisce solo assieme e con i giovani.
  • Rilancio di attività culturali e aggregative rivolte e gestite dai giovani.
  • Attività ricreative, culturali, artistiche, musicali.
  • Spazi di condivisione del lavoro dove poter sviluppare progetti professionali.
  • Servizio pubblico interattivo scolastico per gli studenti delle scuole superiori In questo progetto gli stessi studenti più bravi potranno essere protagonisti aiutando i compagni.

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

EUth Trieste Lab: Giovani e iniziative di scambio

Costruisce il futuro attraverso attività culturali, spazi di condivisione professionali e un servizio scolastico di scambio e sopporto.

ინიციატორს ჯერ არ ააქვს მითითებული ინფორმაცია პროექტის მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით.

ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები